Co je náplní práce sexuálního asistenta/tky, kolik taková služba stojí, kdo ji může vykonávat nebo jaké erotické pomůcky se při ní mohou využívat? Nejen na to jsme se zeptali Petry Hamerníkové, ředitelky vzdělávání, lektorky kurzů a sociální pracovnice.

Spoluzakladatelka společnosti Freya, z.s. Lucie Šídová, jako první do Čech v roce 2015 přinesla sexuální asistenci. Jedná se o službu, která pomáhá lidem se zdravotním znevýhodněním, seniorům a seniorkám pracovat s jejich sexualitou a vztahy. 

 

Sexuální asistence nemá v Čechách dlouhou historii. Co je její podstatou? 

Sexuální asistence funguje v České republice od podzimu 2015, kdy bylo proškoleno prvních 5 sexuálních asistentek a v roce 2019 dalších 13 asistentů a asistentek.

Sexuální asistence je placená služba, která pomáhá lidem se zdravotním znevýhodněním, seniorům a seniorkám, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou a vztahy.

 

V čem se liší od jiných podpůrných sociálních služeb pro handicapované a seniory?

Pracovníci a pracovnice v sociálních službách mají jasný limit za který při své práci nemohou zajít. Nemohou svým dotekem uspokojovat sexuální potřeby klienta/ky. Nemohou být přítomni sexuálním aktivitám daného člověka. 

Zde může hezky navazovat služba sexuální asistence. Například, představte si mladého muže, který nedosahuje vyvrcholení a díky tomu je nepříjemný na své okolí. Pracovnice/pracovník v zařízení s ním může tuto situaci probírat, ale nemůže se jít podívat k němu do pokoje, zda má vhodný úchop, tlak či rytmus. Sexuální asistentka/asistent toto všechno může a také může svým dotek masturbační techniku naučit správným způsobem.

 

Změnila se sexuální asistence a přístup k ní během těch 5 let, kdy se jí ve Freye věnujete?

Sexuální asistenci jsem na začátku jejího vzniku vnímali jako možnost změny profese pro ženy ze sexbyznysu a jako možnost pro práci se sexualitou lidí s postižením. V současné chvíli se nám na tuto pozici do kurzu hlásí i lidé z pomáhajících profesí, kteří vnímají, že sexualita je důležitá a chtějí na této cestě člověka se znevýhodněním podpořit ještě o kousek dále, než to umožňuje právě nastavení pomáhajících profesí. 

Toto téma je kontroverzní, ale díky tomu, že se o něm ve společnosti začalo mluvit, tak tato debata přispěla i k otevření tématu sexuality lidí se znevýhodněním, seniorů a seniorek. 

 

Mezi sexuálními asistenty najdeme muže i ženy. Platí zde pravidlo, že služeb mužů využívají ženy a služeb žen hlavně muži? 

V současné chvíli služby žen využívají z velké většiny muži a individuální případy žen, pro které je toto setkání bezpečnějším startem nebo vnímají, že jejich sexualitě bude rozumět spíše žena. Celkově ženy sexuální asistenci využívají v současné době v menší míře.

 

Nezasvěcení někdy argumentují proti službám sexuální asistence tím, že se jedná o placený sex, tedy prostituci. V čem se tyto služby odlišují? Mají vůbec něco společného?

Cílem sexuální asistence je něco jiného, než je cílem práce v sexbyznysu. Sexuální asistentka má vzdělávat, povzbuzovat, budovat u klientů sebevědomí v oblasti sexuality, korigovat chování, pracovat se špatně naučenými návyky u lidí s mentálním znevýhodněním.  Asistence by měla vést k tomu, že klient/ka dostane takovou podporu, že získá vlastní sebevědomí pro navázání vztahu mimo sexuální asistenci a začne žít běžný, normální život. To je vlastně hlavním cílem. Asistentky/i pak mají radost, když se jim klient/ka přestane ozývat a najde si partnera/partnerku. Ten odchod klienta/ky je skvělá zpětná vazba. U žen v sexbyznysu je to naprosto opačně, ty naopak potřebují udržovat stálou klientelu. 

V ČR žije 1 077 673 lidí se zdravotním postižením a 1 644 836 lidí v seniorském věku.

 

Intimní život postižených osob a seniorů je v české společnosti tabu. Nemluví se o něm a skoro to vypadá, jako by tato početná skupina osob, žádný neměla, nebo sex a erotiku k životu nepotřebovala. Jak je to možné? 

Máte pravdu, že toto téma je ve společnosti tabuizované. Pokud se podíváme na oblast sexuality lidí v seniorském věku, tak ve společnosti vidíme, že stáří je spojováno spíše s moudrostí, zkušenostmi, nadhledem, ale rozhodně ne se sexualitou, ta se považuje v tomto věku za něco divného a nepatřičného, přestože různé výzkumy potvrzují, že lidé i v pozdním seniorském věku jsou sexuálně aktivní. 

U lidí s mentálním znevýhodněním ve společnosti převládají nejčastěji dva mýty. První jsou obavy, že sexualita těchto lidí je nezdrženlivá a pokud toto téma otevřeme, dostaví se efekt protržené přehrady. A druhým mýtem je, že tito lidé žádnou sexualitu nemají, protože jejich celkový vývoj je dáván na úroveň mentální vyspělosti, což může odpovídat např. úrovni čtyřletého dítěte.

 

Pro osoby s handicapem je často velmi složité naplnit své přirozené sexuální potřeby a touhy. Mohou jim pomoci erotické pomůcky? Předpokládám, že práce s nimi je jednou z náplní služeb sexuálních asistentů. 

Sexuální pomůcky mohou být pro osoby se znevýhodněním, seniory a seniorky velkou podporou v jejich sexualitě. Na trhu je spousta pomůcek, které dokáží kompenzovat polohu, pohyb nebo podporují stimulaci. Sexuální asistentky jsou v této oblasti proškoleny a dokáží jednotlivé pomůcky používat. 

 

Jaké erotické pomůcky se v rámci sexuální asistence používají nebo doporučují nejčastěji?

Používání sexuálních pomůcek je velmi intimní záležitostí a my se na tyto otázky asistentek/ů neptáme, protože se snažíme chránit soukromí jejich klientů a klientek. 

 

Co si myslíte o možnosti využití sexuálních panen ze silikonu jakožto eroticko terapeutické pomůcce? Doporučili byste její využívání?

Silikonovou pannu si dokáži představit jako nácvikovou pomůcky pro osoby se zdravotním znevýhodněním, např. u osob se lehkým mentálním znevýhodněním, kteří si nejsou jistí v polohách nebo kontaktu s partnerkou či partnerem, může být tato pana vhodnou edukační pomůckou. 

 

Častým problém seniorů je kromě přibývajících zdravotních problémů hlavně samota a s ní související sexuální frustrace. Z Vašich zkušeností sociální pracovnice, trpí senioři nedostatkem intimity, nebo s věkem chuť na sex prostě klesá?

V seniorském věku nejčastěji dochází ke změně frekvence sexuálních aktivit a praktik. Americká studie z roku 2007 uvádí, že ve věku 57 až 64 let jsou sexuálně aktivní bezmála tři čtvrtiny lidí. Mezi 65 a 74 lety je to něco málo přes polovinu a ve věku 75 až 85 let byla sexuálně aktivní čtvrtina výzkumného souboru. Česká studie studentky Elišky Steklíkové, kterou uskutečnila v rámci své diplomové práce na Filozofické fakultě UK, ukazuje, že pokud senioři/seniorky žijí v partnerském vztahu, pohlavní styk mají více než dvě třetiny dotázaných respondentů a respondentek ve věku 60+. Sexuálně u nás žije 53% mužů a  34% žen v  této věkové kategorii. Sexuálně aktivní penzisté jasně preferují vaginální soulož.

Organizace Elpida provedla ve spolupráci se společností D21 výzkum, kterého se zúčastnilo 200 žen. Vyplývá z něho, že nejčastější překážkou pravidelného pohlavního styku je absence blízkého člověka a zdravotní stav žen či partnerů. Je také prokázáno, že faktorem, který sexualitu ovlivňuje je vstup člověka do pobytových sociální služeb, kde právě může docházet k tomu, že daný člověk nemá tolik potřebného soukromí, na které byl zvyklý.
(Šídová, Intimita, 2020).

 

V Japonsku, Británii nebo USA je dnes pořizování si silikonových panen jakožto společnic pro osamělé seniory stále častější. Co si o tomto trendu myslíte? 

Silikonových panen je více druhů a ty, o kterých mluvíte vy, často s daným člověkem interagují. V Čechách tyto panny nejsou ještě tolik rozšířené. Na vyplnění osamělosti se používají také různí roboti/robotky nebo robotická zvířata, která se mohou přiložit např. na lůžko člověka v těžkém zdravotním stavu a dělají mu společnost a radost. 

 

Vraťme se ale ještě k sexuální asistenci. Kdo může takovou službu nabízet a jaké musí splnit předpoklady?

Důležitým předpokladem pro výběr uchazečů je, že daný člověk má zpracovanou svoji sexualit, ví, kde jsou jeho limity a hranice, má nějaké životní zkušenosti, o které se může opřít. Velmi cenná je pro nás zkušenost s cílovou skupinou, které se asistence věnuje a zkušenost s prací s tělem. Sexuální asistence není práce na plný úvazek a z těchto důvodů by daný zájemce měl mít zaměstnání, ze kterého pramení jeho hlavní příjem. 

Pro výkon této profese by měl asistent/ka projít školením v ČR nebo v zahraničí.

 

Kolik stojí služby sexuálního asistenta či asistentky? Předpokládám, že si je klient platí ze své kapsy. Nebo jsou i jiné možnosti, jak službu uhradit? 

Máte pravdu, sexuální asistenci si nyní musí hradit klienti/ky sami, ale naše organizace neprosazuje úhradu z pojišťoven, protože tento krok by přispíval k marginalizaci cílové skupiny, která asistenci využívá. 

Služba sexuální asistence stojí 1200,- na hodinu, úvodní hodinová konzultace 500,- a mohou zde vzniknout náklady na cestu. Tuto částku si hradí klient/ka sám. V minulosti jsme zažili, že o asistenci si klient/ka zažádali v rámci Ježíškových vnoučat a sponzor se našel.

 

Kolik je v současnosti v České republice asistentů? Jak je mohou lidé kontaktovat? 

V tuto chvíli u nás pracuje 7 asistentek a 2 asistenti. Kontaktovat je může člověk sám nebo pokud kontaktu člověk není schopen, může mu pomoci někdo další (kamarád, sociální pracovnice, rodiče). Seznam asistentek/ů, které prošli naším školením, najdete na našich webových stránkách www.freya.live, včetně popisu, jak asistenci objednat, pro koho je vhodná a na co si dát pozor. 

 

Máte zkušenosti s tím, jak vypadají podobné služby v ostatních evropských zemích? 

Já osobně jsem měla možnost vidět, jak vypadá sexuální asistence ve Švýcarsku, Německu, Belgii, Holandsku a Austrálii. 

Švýcarský a Německý model je velmi podobný tomu našemu a také my z něj vycházíme. Při školení prvních asistentek nám pomáhali lektoři právě z výše zmíněných zemí.

V Holandsku je několik organizací, které asistentky/y školí, ale žádná organizace je nesdružuje a nemají podporu, pokud si nevědí rady.

V Belgii je model jiný, klient/ka kontaktuje organizaci a ta na základě hloubkového rozhovoru o potřebách daného člověka vybere asistentku/a, který mu může v jeho obtížích nejvíce pomoci. Asi před 3 lety nás navštívila sexuální asistentka Rachel Wotton z Austrálie, která velkou propagátorkou sexuální asistence a také se snaží o propagaci práv žen ze sexbyznysu. O své práci natočila krásný film Šarlatová cesta

 

Jak si představujete služby sexuální asistence do budoucnosti? Jak byste si přála, aby se změnil postoj veřejnosti, případně státu, k intimním, erotickým a vztahovým potřebám lidí se znevýhodněním?

Přála bych si, aby lidé se znevýhodněním mohli prožívat vztahy a aby se na sexualitu lidí se znevýhodněním, seniorů a seniorek společnost dívala jako na něco běžného, co patří do každodenního života každého z nás, ať máme hendikep či nikoliv. 

Potřeby v oblasti sexuality máme všichni, jen bohužel nemáme stejné možnosti, jak je můžeme naplnit.

 

© Naughty Harbor

 

Mohlo by vás zajímat

Sex s robotem. Nepatříte náhodou do skupiny možných zájemců sexbotů?

Užili jsme si to ve třech s pannou. Zkušenosti z první ruky

Naughty Harbor v Praze: Maximální diskrétnost a věrnostní program

Panna z TPE nebo silikonu? Co vybrat pro maximální spokojenost?