Covid pasy pro občany Evropské unie jsou konečně na světě. Unijní státy a evropský parlament se konečně dohodly na formě covid pasů, které mají umožnit Evropanům bez větších problémů odjet na dovolenou a bezpečně cestovat. Kdo je bude vydávat, co budou obsahovat a kolik budou stát? 

Kdo bude vydávat unijní covid pasy 

Covid pas bude pro své občany vydávat každá členská země. V České republice bude možné covid pas získat od ministerstva zdravotnictví a na Czech pointech na úřadech i poštách. Tento postup má fungovat do konce roku.

Co bude obsahovat unijní covid pas

Covidový pas bude obsahovat datum první a druhé dávky i druh vakcíny, kterou byl občan EU očkován. Případně bude obsahovat datum, výsledek a druh provedeného testu na covid, nebo dobu, kdy byla osoba naposledy pozitivně testována a zda je tak z medicínského hlediska imunní.

Kdy covid pas automaticky opravňuje k cestování po celé EU bez omezení

Automaticky bude covid pas platit pro očkované oběma dávkami vakcín, které získaly registraci Evropskou lékovou agenturouEMA. Jsou to tedy vakcíny AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson a BioNTech/Pfizer. Od druhé dávky musí uplynout 2 týdny

Sputnik V a další čínské vakcíny

Pro vakcíny Sputnik V a některé čínské vakcíny, jimiž se zatím očkuje jen v Maďarsku, automatická platnost očkovacího průkazu neplatí. Mohou být v covid pasu zaznamenány, ale bude na každém členském státu, zda je uzná za platné očkování. Česko podle posledních informací zřejmě bude uznávat i tato očkování.

vše o covid pasu naughtyharbor.cz

Délka uznání imunity po prodělané nemoci covid-19

Po prodělané nemoci covid-19 je za imunního podle dosavadního evropského konsensu na základě certifikátu považována osoba, která měla poslední pozitivní test na covid nejdéle před 90 dny.

Všeobecně uznávané testy

V současné době je všeobecně uznáváno 15 druhů testů v celé EU. Jejich seznam je podle hlavní hygieničky zveřejněn na stránkách ministerstva zdravotnictví.

Uvolněný přístup ke covid pasům některých zemí

Chorvatsko oznámilo, že bude uznávat i neregistrované vakcíny. Do některých zemí bude zřejmě stačit i jedna dávka vakcíny. Proto si covidový pas pořiďte, i když nemáte kompletně prodělané očkování a sledujte aktuální informace přístupu jednotlivých zemí. 

Podoba digitálního covid pasu

EU uvádí, že zatím není k dispozici žádný vzor covid pasu. Má jít o digitální aplikaci s certifikátem obsahujícím QR kód, který bude při kontrole naskenován a digitální podpis se touto cestou ověří. Pas je tak chráněn před paděláním.

Osvědčení o očkování proti koronaviru by členské země měly vydávat bez ohledu na druh očkovací látky, ať už jde o vakcínu schválenou EMA nebo pouze registrovanou členským státem na vnitrostátní úrovni. Projekt má být připraven od června a státy se mají připojit od poloviny měsíce. Česko je v květnu součástí pilotního testování. EU ujišťuje, že covid pas bude pro všechny zdarma

Covid pas a letecká doprava

V současnosti mohou létat jen ti, co na své náklady podstoupí test, což mnoho lidí od cestování odrazuje. Cesta se notně prodraží a postoupení PCR covid testu je nepříjemné. Hodně lidí odrazuje i karanténa. Mezinárodní rada letišť není povinnému očkování příliš nakloněna a upřednostňuje při cestování variantu výběru mezi očkováním a testem.

Řeší se řada otázek ohledně diskriminace neočkovaných, zasahování do základních práv lidí a zneužití dat. Rovněž není vyřešena ani otázka, zda očkovaní mohou virus stále přenášet a jak dlouho ochrana trvá.

 

© Naughty Harbor