V současné době existuje mnoho definic pro různé sexuální orientace, podle kterých se můžeme lépe identifikovat. Mnoho lidí stále častěji přitahuje pansexualita, která dává zelenou svobodné lásce bez předsudků. Kdo je vlastně pansexuál, v čem spočívají jeho prožitky a čím se tito lidé vymezují?

Jak vznikl název 

pansexualita a pansexuálové naughttyharbor.cz

V řečtině slovo „pan“ znamená „vše“ nebo „všichni“. Proto se termín „pansexuál“ používá pro sexuální identitu, kdy je jedinec přitahován k lidem všech pohlaví. Tento druh sexuality pak překračuje rámec mužských a ženských parametrů. Nezohledňuje skutečnost, zda je jeho protějšek mužem či ženou, případně třeba transsexuálem. Přitahují ho prostě lidé všech druhů genderových kategorií.

Co je pansexualita

Termín pansexualita vymezuje významnou sexuální orientaci současnosti. Oproti ostatním se pansexualita liší genderovou nevyhraněností. Ve většině případů je náklonnost pansexuálů definována osobností, ke které se cítí být přitahováni. Nejde však o bisexualitu. Pansexualita je pouhou součástí bisexuálního spektra a jednou z mnoha identit, ve kterých se jedinci cítí být přitahováni více než jedním pohlavím.

Pansexualita versus bisexualita

Podle definic neziskové organizace GLAAD – Gay Lesbian Alliance Againts Defamation je bisexualita orientace, v jejímž rámci jsou jedinci přitahování k více než k jednomu pohlaví, zatímco v rámci pansexuality může být jedinec přitahován k více než jednomu pohlaví nebo bez ohledu na pohlaví. Obě definice se lehce překrývají. 

  • Pansexualita je vysoce osobní a intimní stav mysli a těla s přívlastkem romantiky 

Nejde o nový trend 

pansexualita a pansexuálové naughttyharbor.cz 2

Ačkoli se o pansexualitě v posledních letech více mluví, ve skutečnosti je tento termín známý už od počátku 20. století. Podle Oxfordského anglického slovníku se výraz „pansexual“ poprvé objevil v roce 1914 jako slovo „pansexualismus“ v Journal of Abnormal Psychology. Lékař J. Victor Haberman zde poprvé rozvinul teorii pansexualismu, jako orientaci, která přidává duševnímu poutu sexuální význam.

Otevřenost vede k přiznání

Dříve nebyla pansexualita širokou veřejností příliš pozitivně chápána a přijímána. K této orientaci se začali lidé v Harlemu a chicagské South Side přiznávat až ve 20. a 30. letech 20. století. Tehdy však bylo takové přiznání považováno za projev duševní poruchy.

To, že sexualita funguje na kontinuu, v médiích začal veřejnosti vysvětlovat až průkopnický americký sexuolog Alfred Kinsey. Dnes už je západní společnost k různým sexuálním preferencím mnohem tolerantnější.

Jak poznáte, že jste pansexuál? 

Pansexualita se nutně nemusí projevit sexem s opačným pohlavím, jako je tomu u bisexuality. Můžete se třeba zamilovat i do někoho, kdo je trans. Při vnímání sexuální energie ostatních prostě nechcete nikoho vyřadit a vnímáte jedince primárně jako osobnosti. 

Pokud milujete někoho, kdo je stejného pohlaví jako vy, nemusíte se od láskyplných obětí a polibků nutně přesunout až k sexuálnímu aktu. Vaše duševní pouto však může být silnější než třeba v klasickém heterosexuálním vztahu. Sami si určujete individuální hranice, kam až chcete zajít a jak budou vaše vztahy vypadat. 

Bisexualita i pansexualita mají svou vlajku

pansexualita a pansexuálové naughttyharbor.cz 1

Každá komunita je reprezentována vlastní vlajkou, sadou barev a obecnými ideologiemi. Každá vlajka znázorňuje hlavní ideologie, které jsou základem pansexuálních a bisexuálních identit.

  • Pansexuální vlajka je pruhovaná. Růžová, modrá a zlatá barva zde reprezentuje ženské, mužské a třetí pohlaví, které zahrnuje intersexuální, transsexuální a všechna další nějak odlišná pohlaví. 
  • Bisexuální vlajka je také pruhovaná. Královská modř, purpurová a levandulová barva představuje stejné pohlaví, opačné pohlaví a přitažlivost obou pohlaví. 

Pansexualita tedy označuje schopnost mít romantický vztah s různými lidmi různých pohlaví a různé sexuality.

x

Bisexualita zase naznačuje schopnost sexuálně přitahovat a angažovat se v romantických vztazích s oběma pohlavími.

Jak moc je důležité identifikovat se

Pokud chcete sebe či jiné bytosti nějak označit, měli byste si být svojí či jejich orientací opravdu jistí. Dělat něco jen z hlediska módnosti a zajímavosti nemá žádný význam.

Mnoho lidí si neuvědomuje, že jsou pansexuální, dokud jim to někdo jiný neřekne. A mnoho lidí si to ani pak nepřizná, protože se bojí reakce okolí a rodiny. Není nejdůležitější, jakou máte sexuální identitu nebo status, ale měli byste se primárně cítit v pohodě a šťastní. 

 

© Naughty Harbor