V současné době probíhá vášnivá společenská debata o vlastnictví dětských realistických panen. Na jedné straně někteří jejich zastánci naznačují, že mini sex dolls nabízejí bezpečné sexuální vyžití pro nezletilé osoby (MAP) a že by mohly být využity v rámci prevence sexuálního zneužívání dětí. 

Na druhé straně debaty je tento druh sex dolls podobný dětem považován za předměty, které naopak děti sexualizují, podporují deviantní fantazie a zvyšují riziko trestné činnosti (pedofilie). Dosud ovšem nebyly provedeny žádné empirické analýzy s lidmi, kteří takové silikonové panny vlastní, aby byl výsledkem výstup, které by jakékoliv konkrétní tvrzení mohl potvrdit.

Mini sex doll versus dětská panna

Mini sex doll s proporcemi dospělé ženy

Mini realistické sex dolls a dětské silikonové panny bývají velmi často zaměňovány. Přitom rozdíl mezi těmito dvěma typy sex dolls je diametrální.

Je důležité zdůraznit, že mini sex dolls jsou vyráběny ve snaze oslovit širší publikum a ještě více usnadnit budoucím majitelům jejich údržbu a skladování. Totéž by se dalo tvrdit o dětských realistických pannách, ale rozdíly v klíčových tvarech těla a obličejových rysech jsou propastné.

V tomto článku si řekneme nejen o jaké konkrétní rozdíly jde, ale jak řeší legislativa různých států světa právě problematiku dětských sex dolls.

Rozdíly: Mini nebo dětská?

Sex doll v životní velikosti a její zmenšenina – mini sex doll

Právě velikost mini sex dolls bývá hlavním důvodem, proč si je lidé často pletou s právě s dětskými sex dolls. Právě tělesné proporce jsou důležitým faktorem pro odlišení mini sex doll od jejího dětského protějšku.

Naprostá většina mini sex dolls má tělesné proporce typické pro dospělou ženu 18 + (stejně jako panny z kategorie Mladé) má stále rysy dospělé osoby (široké boky, úzký pas, vyvinutá prsa, stehna, ruce a nohy). Takže vše zůstává naprosto identické jako v případě panen s výškou dospělé ženy. Proporce jsou zachovány, jen dojde k jejich „zmenšení“. Pannu s výškou 170 cm si tak lze zakoupit i například s výškou 120 cm. Mnoho mini sex dolls je inspirováno anime a cosplay vzhledem, pro který jsou typická velká prsa a vyvinuté zadečky.

  • Hlavními výhodami mini sex dolls jsou především nižší váha, snadnější manipulace a skladování.

Naopak dětské sexuální panny jsou vyrobeny tak, aby se podobaly ne plně vyvinutým dětem ve věku od 5 do 12 let s výškou v rozmezí od 50 cm do 120 cm. Plochý hrudník, nedostatečně propracované končetiny (hubené ruce a nohy) přidané k dětským, realistickým rysům obličeje, jsou dobrým poznávacím znamením dětské sexuální panny.

ZAJÍMAVOST: Cena mini realistické panny je přibližně 50% ve srovnání s cenou středně vysoké a vysoké sex doll. Bez ohledu na použitý materiál, vyžadují mini sex dolls méně materiálu, což je činí levnějšími. Nicméně právní a obchodní rizika spojená s výrobou, prodejem a distribucí dětských sex dolls podněcují jejich prodejce k zvyšování jejich cen.

Postoj prodejců

Vzhledem k bouřlivému rozhořčení nad webovými stránkami internetových obchodů, které umožňují prodej dětských sex dolls, přijalo mnoho moderních e-shopů, jako je Amazon nebo AliExpress, pečlivá, ale přísná opatření, aby zajistily, že se na jejich webových stránkách nebude prodávat žádné zboží související s dětskou pornografií.

  • Patří mezi ně i přidání implicitního standardu velikosti u položek, jako jsou sex dolls. Na většině e-shopů tak není možné najít panenky menší než 140 cm.

Legislativa

Mini sex doll 100 cm

Prodej a distribuce dětských realistických panen je ve většině zemí omezena a kriminalizována, přičemž opatření a tresty se v konkrétních zemích liší – od možného zabavení těchto erotických pomůcek, až po uložení pokuty a výši možného trestu pro prodejce. Před pořízením dětské sex doll je tedy nutno ověřit zákony konkrétní země, kde k nákupu dochází. A proč tomu tak vlastně je, i když jde v podstatě pouze o “věc”?

Odpověď je jednoduchá. Ve většině zemí světa jsou právě dětské sexuální panny chápány jako „obscénní materiál“ a jsou podstatně méně vítány než jiné sexuální hračky

Poté, co bylo na hranicích některých západních zemí zabaveno množství sex dolls s dětskými rysy, a navíc několik světově uznávaných e-shopů, jako je například Amazon, zakázalo prodej těchto předmětů, se otevřela debata o legálnosti těchto realistických panen, které jsou primárně určeny k uspokojování tzv. pedofilních pudů.

Názory se liší

Některé sektory tvrdí, že by měly dětské erotické panny být zakázány vzhledem k tomu, že mohou podporovat sexuální zneužívání dětí. Jiní naopak tvrdí, že by bylo vhodné je povolit, protože by usměrňovaly pudy potenciálních agresorů a omezili by právě tuto velmi závažnou problematiku. 

Do této debaty jsou zapojeni zákonodárci, morální představitelé, výrobci, distributoři a také koneční spotřebitelé; ti jsou však zpravidla sektorem, který je logicky o legálnosti uvedených předmětů často nejméně informován.

Vyvstává tedy otázka: Je legální vlastnit dětskou sexuální pannu?

Země, které přímo zakazují dětské sex doll

USA (několik států, nejedná se ale o federální zákon), Kanada, Austrálie, Velká Británie, Dánsko, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Thajsko, Malajsie, Vietnam, Indie, Maledivy, Singapur.

Spojené státy americké

Od října 2022 v celých Spojených státech, s výjimkou Floridy, Kentucky a Tennessee, je nelegální dětské panny dovážet, vlastnit a dokonce i prodávat.

Konkrétně zákon v těchto státech zakazuje, aby někdo „vědomě měl v držení, opatrování nebo pod kontrolou obscénní dětskou sex doll“ s odůvodněním, že vlastnictví těchto panenek podporuje dětské predátory (pedofily).

Mnoho států USA prioritně vychází vždy z konkrétních případů, na jejichž základě pak upravují konkrétní podmínky a zákony související s uvedenou problematikou. Nejnovějším a nejzřetelnějším posunem v americkém právu je případ z Floridy, na jehož základě se již hovoří o kriminalizaci držení takového předmětu. 

Tento názor byl podložen jednostrannými důkazy od odborníků, kteří tvrdili, že používání těchto panen pravděpodobně u některých „posiluje pedofilní myšlenky“ a vzhledem k riziku recidivy spojené s tímto druhem činnosti, by pedofilové, kteří získají přístup k těmto panenkám, mohli pozitivně posilovat své chování, což by představovalo hrozbu pro děti.

Naopak odpůrci opatření poukazují na to, že možnost vlastnit tyto panenky může ve skutečnosti odrazovat dětské predátory od toho, aby své pudy realizovali na skutečných obětech.

Austrálie

Jižní Austrálie je první australskou jurisdikcí, která oficiálně zakazuje dětské realistické panny poté, co vláda státu souhlasila s podporou nové legislativy, podle níž bude každý, kdo se dopustí výroby, prodeje nebo držení těchto předmětů, odsouzen k trestu odnětí svobody až na 10 let. 

V žádném jiném australském státě ani teritoriu v současné době neexistuje srovnatelná legislativa. Právní předpisy v Novém Jižním Walesu zakazují vlastnictví dětských sex dolls, což se jasně ukázalo v roce 2016, kdy soudce okresního soudu v Sydney rozhodl, že dětská realistická panna může být klasifikována jako materiál pro zneužívání dětí.

V únoru 2019 byl australskému parlamentu předložen návrh novely zákona o boji proti sexuálnímu zneužívání dětí. Tento návrh zákona usiluje o zákaz držení dětských sex dolls a rovněž o kriminalizaci využívání přepravní služby k inzerování nebo nabízení těchto erotických pomůcek a využívání dopravní služby k zasílání takovýchto produktů.

Ze společenského hlediska je všeobecně známo, že jakákoliv sexuální aktivita zahrnující děti je nepřijatelná. Všechny australské jurisdikce mají pochopitelně právní předpisy zakazující sexuální aktivity s dětmi a držení, výrobu a distribuci dětské pornografie.

Article: Australian man convicted of possessing child sex dolls

Naproti tomu použití dětské sexuální panny nevede ani k právní, ani k morální oběti, protože panna nemůže zažít újmu. Jejich místo ve společnosti je proto předmětem diskusí. Tvrdí se, že dětské sexuální panny mohou mít pro pedofily „terapeutické“ využití, neboť ukojují sexuální pudy, které by jinak mohly být způsobeny dětem. S ohledem na tyto předpokládané výhody se navrhuje, aby dětské sexuální panny byly regulovány tím, že by k nim pedofilové měli přístup prostřednictvím psychiatrů.

Opět i zde existuje protichůdný názor, který naopak tvrdí že právě tyto realistické panny mohou zvýšit sexuální touhy uživatelů právě po dětech a vést tak k nárůstu trestných činů proti skutečným dětem. I v Austrálii je ovšem problém, že toto téma není dostatečně prozkoumané a o reálném riziku, které je spojené s užíváním dětských sex doll se toho ví reálně velmi málo. 

Je tedy pravděpodobné, že dětské sexuální panny budou zakázány ve všech australských jurisdikcích dříve, než bude výzkum definitivní.

Západní svět

Spojené království (a Společenství národů), Kanada a některé země Evropské unie, například Dánsko, zakázaly oběh a prodej dětských sexuálních panenek.

Article: British police crack down on child sex dolls

V těchto zemích však není trestným činem ani vlastnictví, ani pořízení takové panenky. Samotný prodej není postižen, pokud není předmět zadržen na cestě ke konečnému spotřebiteli. K zabavení dochází na celnicích nebo na poštovních úřadech dlouho předtím, než se výrobek dostane na místo určení.

Evropská unie v současné době zahajuje debatu o zavedení přísnějších omezení prodeje dětských sex dolls. Pokud jde o jejich držení, tak v tomto ohledu se o nějaké regulaci či zavedení jakýchkoliv opatření nemluví zatím vůbec.

Východní svět

Země Blízkého východu mají na tuto problematiku mnohem přísnější pohled. Arabský svět zakazuje výrobu, držení, distribuci a prodej jakéhokoliv typu pornografického materiálu, což zahrnuje i sexuální hračky jakéhokoli druhu, což znamená, že vlastnictví dětské sexuální panenky je v těchto zemích trestným činem.

Stejně je tomu i v dalších zemích Blízkého a Dálného východu, jako je Malajsie, Indie nebo Thajsko. Trestní zákoníky v těchto zemích zakazují držení obscénního zboží.

Významnými výjimkami v Asii by mohly být Čína a Japonsko, kde jsou zákony v této otázce přinejlepším nejasné, a to jak kvůli nejasnostem v typizaci těchto předmětů, tak kvůli neexistenci právního rámce, který by držení a distribuci těchto realistických panen buď chránil, nebo kriminalizoval.

Přístup zbytku světa

Vzhledem k tomu, že většina ostatních zemí se řídí evropskými a americkými právními normami a zákony o obscénnosti, nemravnosti a ochraně dětí se v průběhu let příliš nezměnily, lze předpokládat, že přinejmenším dovoz, distribuce a prodej dětských sexuálních panenek je do určité míry omezen. Nicméně přistižení při držení dětské sex doll by zřejmě nebylo trestným činem, kromě použití této skutečnosti jako důkazu proti majiteli panenky při vyšetřování zneužívání dětí.

  • Ve většině zemí světa musí být pro uznání viny za trestný čin související s dětskou sex doll prokázán buď dovoz, nebo distribuce – s výjimkou zemí, kde jsou sexuální hračky zakázány zákonem.
  • Zákony často postihují dodavatelský řetězec – od odesílatelů po prodejce, ale nepostihují ani výrobce, ani konečné spotřebitele.
  • U většiny zemí platí, že pokud byl předmět v zemi vyroben nebo uskladněn před pořízením zmíněné panenky, kupující se nedopustil přestupku.
  • I když vlastnictví dětské sexuální panenky nemusí být nezákonné, přistižení při držení fotografií dětské panny nebo videozáznamů úkonů s uvedenou sex doll je pravděpodobně trestným činem.
  • Vlastnictví dětské sex doll by také mohlo být použito jako důkaz proti majiteli pro zahájení nebo sledování vyšetřování souvisejícího se zákony o zneužívání dětí.

© Naughty Harbor