Eroboti. Vítejte ve světě nové intimity. Díky pokroku v oblasti umělé inteligence a sociální robotiky se roboti učí komunikovat, učit se a socializovat, čímž postupně mění naši společnost. Výzkum interakce mezi lidmi a stroji je však stále v počátečních fázích, zejména v oblasti intimity a sexuality. Vědci v souvislosti s rozvojem humanoidních erobotů řeší pestrá témata – od mediální a genderové prezentace sexuálních technologií až po jejich lékařský a terapeutický potenciál.

Eroboti a vztahy budoucnosti

eroboti a erobotika naughtyharbor.cz

Překvapivě právě intimita a sexualita mohou být jedny z nejdůležitějších oblastí, které je třeba brát v úvahu, pokud jde o revoluci umělé inteligence, protože nové pokročilé technologie zvyšují možnosti interakce člověka s eroboty.

Termín erobot charakterizuje všechny VR, AR a hmotné produkty/nástroje i technologie, které je vytvářejí. Zahrnuje – mimo jiné – prototypy erotických robotů, virtuální nebo rozšířené erotické postavy, online partnerské aplikace či erotické chatboty. 

  • Slovo erobot vychází ze spojení slov eros (filozofický pojem odkazující na lásku, touhu, smyslnost a sexualitu) a robot (stroj schopný autonomně vykonávat složité série činností). 

Toto nové slovní spojení má zdůraznit vztahové aspekty nových erotických technologií a poukázat na skutečnost, že umělí “zástupci” se stávají samostatnými sociálními aktéry.

Sexuální roboti

Mezi nejznámějších typy erobotů patří sexuální roboti podobní člověku. Ti však představují jen zlomek toho, čím eroboti jsou a mohou být v důsledku pokroku, kombinace a propojení nových technologií. 

Například pokrok dosažený v oblasti konverzačních robotů či virtuální a rozšířené reality bude člověka stále více vystavovat novým druhům erotických partnerů.

Tito partneři se budou moci projevovat prostřednictvím různých rozhraní, jako jsou mobilní telefony, počítače, herní konzole a zařízení pro VR/AR. V simulovaných světech budou moci nabývat nejrůznějších podob a prožívat neomezené situace a pocity. 

  • Budou vznikat nové intimní vztahy mezi lidmi a stroji. Budeme nově definovat, co to znamená zamilovat se a mít sex s umělými bytostmi.

Erobotika

eroboti a erobotika naughtyharbor.cz 1

Erobotika je nově vznikající oblast transdisciplinárního výzkumu, která zkoumá naši interakci s umělými erotickými technologiemi, se kterými stále více zacházíme jako s plnoprávnými sociálními aktéry.

Eroboti by se mohli v budoucnu uplatnit nejen v rovině sociálních a erotický vztahů, ale i ve zdravotnictví, vzdělávání či výzkumu.

V rámci terapeutických zařízeních by mohli pomáhat pacientům se strachem a úzkostmi spojených s intimitou nebo pomáhat obětem traumat znovu poznat své tělo a sexualitu.

Mohly by poskytovat interaktivní sexuální výchovu a inovativním způsobem pomáhat lidem učit se o respektu, souhlasu, rozmanitosti, vzájemnosti a lásce.

Výzkumníkům by jakožto standardizované výzkumné nástroje mohli pomoci překonat etické a metodologické problémy spojené s citlivými výzkumnými programy. 

Vzrušující vize erobotů 

Bude-li lidstvo chtít využít obrovský pozitivní přínos erobotů, bude třeba trandisciplinární spolupráce mnoha oborů – od počítačového inženýrství a programování až po společenské a humanitní vědy. Důležitým krokem bude i propojení vědecké sféry a soukromého sektoru.

Klíče k vývoji erobotů, kteří budou mít pro lidstvo pozitivní přínos na individuální i kolektivní úrovni, je tedy budoucnost založená na spolupráci a odvaze být otevřeni a čelit zcela novým vztahům.

 

© Naughty Harbor