Téma vlastnictví sexuálních panenek neboli sex dolls se stává stále více diskutovanou otázkou ze sociálního i právního hlediska. Studie měla prozkoumat věrohodnost stávající psychologické, sexuologické a právní literatury ve vztahu k jejich vlastnictví.

Nedávná zjištění

Přes celé spektrum potenciálních sociálně-právních pozic týkajících se vlastnictví sex dolls existuje mnoho názorů. Nicméně téměř chybí empirické analýzy psychologických charakteristik nebo behaviorálních důsledků vlastnictví realistických panen. Stávající argumenty spíše představují filozofické postoje vědců bez objektivních důkazů. 

Vlastnictví realistické panny

Prodej realistických napodobenin člověka v podobě sex dolls určených k sexuálním hrátkám je podporován celosvětovým průmyslem v hodnotě mnoha milionů dolarů. Některé modely zahrnují umělou inteligenci a schopnost předstírat komunikaci se svými majiteli a jsou označováni jako sexuální roboti.

To vede ke zvýšení akademické, sociální a právní pozornosti. Zákon se zabývá i nebezpečnými dětskými sex dolls. Studie z roku 2020 (Craig A. Harpercor a Rebecca Lievesley)  pojednává o motivacivlastnictví sexuálních panen. Její autoři si kladou zajímavé otázky.

Kdo jsou (potenciální) majitelé sexuálních panenek

V současné době se zdá, že tyto umělé objekty mají převážně sexuální funkci, což může omezit naše chápání motivace touhy po jejich vlastnictví. Asi 70 % majitelů sex doll uvádí jako hlavní funkci své panenky sexuální uspokojení, jiní ale uvádějí, že jejich panenky fungují jako forma přátelství a nahrazují jim společnost.

Dokonce i mezi těmi, kteří naznačují, že primárním účelem jejich panenek je sex, bylo ve více než 80 % případů vlastnictví sex doll doprovázeno dalšími funkcemi. Jde o iluzi intimity, která tvoří základ úzkého pouta mezi nimi a jejich roboty.  

Údajné důsledky a účinky vlastnictví sex doll

Vědci v oboru bioetiky, sociologie, robotiky a právních studií uvádějí obavy, že sexuální panenky a roboti podporují sexuální objektivizaci žen a zhoršují tradiční standardy krásy a vnímání přitažlivosti. Dopadem je ztráta lidské intimity a spojení, pokud jde o sexuální interakce. V krajním případě vede vlastnictví sex doll k podpoře sexuálního násilí na ženách a pohlavnímu zneužívání dětí a pedofilii.

Programovatelná povaha sexuálních robotů umožňuje jejich majitelům v podstatě praktikovat znásilnění. Nebylo však prokázáno, že vlastnictví sex doll vede k sexuální agresi. To současně vede i k úvahám, zda je znásilnění robota trestný čin

Zkoumání negativního vlivu

Je rozumné předpokládat, že interakce s dětskými sexuálními panenkami by mohla zvýšit pravděpodobnost pohlavního zneužívání dětí tím, že znecitliví uživatele panenky na fyzickou, emocionální a psychologickou újmu způsobenou sexuálním zneužíváním dětí a normalizuje chování v mysli násilníka.

Současně ale neexistují žádné důkazy o terapeutickém přínosu při používání dětských sexuálních panenek. To se dá aplikovat i na vztah k ženám. Nebyl tedy zatím prokázán negativní ani pozitivní vliv sex doll, neboť nebyl zkoumán. 

Průzkum pozitivního vlivu

Kromě potenciálních rizik spojených s vlastnictvím sex dolls a s majiteli robotů má výzkum zkoumat i pozitivní účinky. Kontrolovaný přístup k panenkám v prostředí sexuálního a vztahového poradenství umožní průzkum účinnosti panenek při zmírňování sexuální dysfunkce. Kontroverzně lze uvažovat o studiích dětských sex doll v prostředí zaměřeném na prevenci sexuálního zneužívání u jedinců, kteří jsou sexuálně přitahováni k dětem.

Důkazy případové studie o této praxi by měly být vyhodnoceny pro řešení kontroverze a nezodpovězených otázek. Sex doll a roboti mohou hrát v lékařských a psychoterapeutických zařízeních potenciální roli při zmírňování pocitů sociální a emoční izolace i léčbě sexuální dysfunkce.

Závěry studie

Cílem této studie bylo zmapovat vývoj argumentů vznikajících v rámci stávající literatury o motivacích a účincích vlastnictví real dolls a sexuálních robotů. Dále pak zmapovat nedostatek empirického výzkumu tématu s využitím poznatků ze sociální, kognitivní a evoluční psychologie a současných teoretizací o etiologii sexuálních trestných činů.

Současné závěry vycházejí z ideologických výchozích pozic, které jsou v rozporu s často zmiňovanými riziky. Sociální a právní odborníci by měli přistoupit k empiričtějšímu výzkumu této stále diskutabilnější sociální otázky.

 

© Naughty Harbor