V posledních letech se technologický vývoj nezastavil ani v oblasti umělého erotického uspokojení. To vedlo k rozvoji trhu se silikonovými pannami a sex roboty, který je stále více populární.

Nedávný výzkum společnosti Stem/Mark odhalil řadu překvapivých zjištění, která mohou změnit způsob, jakým společnost vnímá tyto moderní formy intimní interakce. Cílem výzkumu bylo primárně zjišťování postojů a zkušeností s používáním erotických pomůcek se zaměřením na silikonové panny a roboty. Seznamte se s výsledky, které poukazují na složitost a rozmanitost tohoto fenoménu.

🔎KOMPLETNÍ VÝSLEDKY VÝZKUMU

Hlavní zjištění

 • ► Pro polovinu dotazovaných jsou erotické pomůcky/sexuální hračky součástí jejich intimního života. Tito
  respondenti jsou i více otevřeni se bavit o svých sexuálních preferencích. Přibližně od věku 45 let už se jejich
  používání u respondentů snižuje.
 • ► Přibližně pro dvě třetiny není sex se silikonovou pannou srovnatelný s používáním erotických pomůcek či
  sexuálních hraček, nicméně existují významné rozdíly mezi pohlavími.
 • ► Necelé tři čtvrtiny dotazovaných nepovažuje sex se silikonovou pannou za nevěru, většina ostatních tvrdí, že
  záleží na situaci.
 • ► 4 z 10 mužů připustili, že by si sex se silikonovou pannou či s robotem vyzkoušeli. Jen nepatrný zlomek
  dotázaných uvedl, že by si takovou hračku pořídil domů, nebo že s ní má již zkušenost. 69 % mužů by se však
  stydělo s touto zkušeností někomu svěřit.
 • ► 60 % dotázaných si myslí, že má používání silikonových panen či robotů negativní vliv na navazování reálných
  mezilidských vztahů. Tento názor více zastávají ženy než muži. Polovina dotazovaných ale věří, že jednoho dne
  budou silikonové panny/roboti běžnou součástí společnosti.

© Naughty Harbor